INNOVATION. Vector illustration.

En ny generation av konsumenter växer fram med full kraft. AOL Storbritannien har nyligen genomfört en omfattande ny studie kring nästa våg av reklam och journalistik, kallad ”Native Age”.

Studien identifierar en ny typ av konsument, generation Native. Denna generation beskrivs som en tekniskt kunnig, multi-screen generation lockade av engagerande, nyttig och underhållande content från online-marknadsföring.

I rapporten definieras Native Advertising som: ” sponsrat innehåll, vilken är relevant, ej störande online-marknadsföring och som ser ut och känns som dess redaktionella miljö ”.

Native Advertising kommer vara en kraftigt växande inkomstkälla för publishers och vara större än traditionell reklam år 2025. AOL UK beräknar att Native Advertising kommer att stå för hela 40% av annonsintäkterna 2014. Denna andel har fördubblats under det senaste året och förväntas fördubblas igen under det kommande året och bli en viktig drivkraft för koncernens annonsintäkter.

Den kraftiga tillväxten av denna form av online-marknadsföring ställer nya krav på annonsörer och byråer som kommer att behöva redaktionell kompetens. Gapet mellan reklam och journalistik kommer att minska.

För att lyckas med Native Advertising föreslår rapporten  fem ” gyllene regler”:

  • Berätta en fantastisk historia
  • Var underhållande
  • Skapa content som är i linje med konsumenternas intressen
  • Skapa relevant content
  • Se till att reklamen har en tydlig annonsmärkning.

The Native Age omfattar djupintervjuer med ledare från media-ägare, marknadsförare, marknadschefer och byråer, tillsammans med en konsumentundersökning av 2.000 personer.

Native-Age-FINAL