Familie spielt mit dem Tablet computer daheim

När första bannerkampanjen gick live på HotWired.com i oktober 1994 var klickfrekvensen 78 %. Idag ligger snittet i Sverige under 0,10 %.

När klickade du på en banner senast? De senaste åren har det diskuterats mycket kring värdet av impressions och vilka mättal som är mest relevanta att titta på när man utvärderar sin online-marknadsföring. Risken med att bortse från trafik och endast titta på impressions är det som Sticky & Comscore nyligen kommit fram till.

Enligt en undersökning gjord av Sticky syns endast 23% av display-annonser. Enligt dem har annonsörer 1,7 sekunder på sig att engagera besökarna. Comscore har också undersökt detta närmare och de kom fram till att 54% av annonserna inte syns.

Båda siffrorna är extremt höga och bekräftar en banner-blindness hos internet-surfare. Med andra ord så även om din annons syns 5 miljoner gånger är det inte säkert att så många har ens uppmärksammat den.

Om man tittar på den utveckling som skett från 1994 fram tills idag har banner-konceptet (även om formaten är annorlunda) samma erbjudandestyrda kommunikation nu som då. Klicka här, köp nu, 30% rabatt i blinkande boxar är inte ovanligt att se. På 19 år har det hänt mycket med konsumentbeteendet på nätet.  Native Advertising är i linje med hur konsumentbeteendet ser ut idag.

Nedan är 4 viktiga trender under 2000-talet som påverkat konsumentbeteendet på nätet.

  1. Sökmotorer, främst Google.
  2. Social Media, exempelvis Facebook, Linkedin, Twitter etc.
  3. Ökat intresse hos annonsörer för Content Marketing.
  4. Mobilt konsumentbeteende.

En förklaring till varför Native Advertising håller på att fullständigt explodera kan vara att det är en naturlig utveckling av online-marknadsföring som är anpassad för hur Internet ser ut år 2014. Vi är trötta på reklam som stör, vi umgås i sociala medier, vi söker efter information i sökmotorer & använder mobiltelefoner och surfplatta till både surf och e-handel.

Det är betydligt mer effektivt att skapa reklam som är i linje med hur konsumenter beter sig på nätet istället för att gå motströms. Native Advertising handlar om att skapa reklam som inte stör.

Reklamen ska alltid ha en tydlig annonsmärkning och innehållet ska vara så pass intressant att det lockar intresse hos internet-besökarna.